แสดงข้อมูลสินค้าในตะกร้าทั้งหมด รายการ.

* ในข้อมูลของรายการสั่งซื้อ ถ้าหากต้องการ เพิ่มจำนวนสินค้าแบบเดียวกัน หรือลดจำนวนสินค้า สามารถกดที่ปุ่ม เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าเพิ่มเติมได้ หรือกดที่ปุ่ม เพื่อลดจำนวนของสินค้า และสามารถกดที่ปุ่ม เพื่อลบรายการสินค้า

รายการสินค้าในตะกร้ารวมทั้งหมด รายการ.

รวมเป็นเงิน บาท.

ค่าจัดส่ง บาท.

ยอดรวมทั้งหมดที่ต้องชำระ บาท.

*** ค่าบริการในการจัดส่งสินค้า จะคิดเป็นอัตราแบบเหมาจ่าย โดยที่สินค้า 1-3 ชิ้น ค่าจัดส่งจะเริ่มต้นที่ 30 บาท. เริ่มต้นชิ้นที่ 4 ขึ้นไปบวกค่าจัดส่งเพิ่ม 15 บาท. และเมื่อซื้อครบ 1000 บาท. ขึ้นไปจัดส่งฟรี